Sunday, May 10, 2009

3.0 Objektif Kajian

3.0 Objektif Kajian

Antara objektif kajian ini ialah:

1. Mengkaji bentuk muka bumi dan ciri-cirinya di Kg. Selat dan dibandingkan dengan Pulau Jawa.
2. Mengenalpasti potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan penduduk di kawasan Kg.Selat dan perbandingannya dengan Pulau Jawa.
3. Menyenaraikan halangan BMB terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian dan perbezaannya dengan Pulau Jawa.
4. Menjelaskan kesan kegiatan manusia di Kg. Selat terhadap alam sekitar dan perbandingan dengan Pulau Jawa.
5. Mencadangkan beberapa langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan kajian dan perbandingan dengan Pulau Jawa.
6. Meningkatkan rasa kesyukuran dan perasaan bangga dengan kepelbagaian BMB yang dianugerahi oleh tuhan terhadap kawasan kajian (Kg.Selat).

0 Pandangan Membina!!!:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers