Tuesday, May 12, 2009

Borang Soal selidik Geografi 2009

Tukarkan saje tajuk yang di di warne tuLampiran 5

Borang Soal Selidik:

Kajian tentang kegiatan ekonomi penduduk di kawasan Kg. Makmur, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.

Sila Tandakan ( ) di petak berkenaan.

1.

Lelaki

Perempuan

Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( ) di kotak berkenaan. Nyatakan jika perlu di ruangan berkenaan.

2.

Bilangan

Jenis Pekerjaan

Tandakan

( )

1

Kelapa Sawit

2

Padi Sawah

3

Penoreh Getah

4

Dusun Buah-Buahan

5

Penternakan (Ikan, Lembu, Kambing Dan Lain-Lain)

6

Pembuatan / Perkilangan / Perindustrian

7

Pertukangan (Kayu / Logam)

8

Kerajaan (sila nyatakan):

9

Swasta (sila nyatakan) :

10

Lain-Lain (sila nyatakan):

3. Apakah sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. (Nayatakan contoh sama ada kemudahan sosial atau kemudahan infrastruktur)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nyatakan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian (masalah yang dihadapi penduduk)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Nyatakan cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 Pandangan Membina!!!:

Anonymous said...

tumpang tanye ,
kalu wat borg soal selidik sekurang-kurangnye kena lampirkan berape?

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers