Tuesday, May 12, 2009

CONTOH ISI KANDUNGAN KERJA KURSUS GEOGRAFI

Isi Kandungan

1.0 Penghargaan 2

2.0 Pendahuluan 3

3.0 Objektif Kajian 4

4.0 Kawasan Kajian 4

4.1 Peta Daerah Perak Tengah 6

4.2 Peta Lakar Daerah Perak Tengah 7

4.3 Peta Lakar Kawasan Kajian Kg.Gajah 8

4.4 Peta Pulau Jawa. 9

5.0 Kaedah Kajian 10

6.0 Dapatan Kajian 10

6.1 Bentuk Muka Bumi (BMB) dan cirinya 10

6.2 Potensi BMB kepada kegiatan manusia dan pembangunan

kawasan kajian 10

6.3 Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia 11

6.4 Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia 12

6.5 Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap

alam sekitar 14

9.0 Rujukan 24

7.0 Rumusan 15

8.0 Lampiran

8.1 Lampiran 1 : Surat pengenalan diri murid 17

8.2 Lampiran 2 : Surat kebenaran melawat dan mendapatkan

maklumat 18

8.3 Lampiran 3 : Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 19

8.4 Lampiran 4 : Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 20

8.5 Lampiran 5 : Borang Soal Selidik 21

8.6 Lampiran 6 : Soalan Temu Bual 22

8.7 Lampiran 7 : Senarai Nama Responden 23

5 Pandangan Membina!!!:

Anonymous said...

why no have "dapatan kajian"??

arcahanaa said...

terima kasih

arcahanaa said...

dapat banyak maklumat

Anonymous said...

i love u,,,,,,,,,,,,,,,

Anonymous said...

macam dah salah
tiada offense

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers