Tuesday, May 12, 2009

CONTOH LAMPIRAN 1 (PENGENALAN DIRI MURID)

HARAP MAAF..INI SEBAGAI RUJUKAN..JADI ANDA SEMUA KENA SEMAK BALIK DI LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA ATAU PUN GURU-GURU GEOGRAFI.LAMPIRAN 1

KEPADA YANG BERKENAAN Tarikh:………………

Tuan,

Pengenalan Diri Murid Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG)

Pembawa surat ini …………………………………………………… bernombor kad pengenalan …………………………………… ialah seorang murid tingkatan ………… di SMK.Layang-Layang Kiri, 32800 Parit, Perak. Pelajar ini sedang membuat Kerja Kursus Geografi untuk memenuhi syarat Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) seperti mana yang diwajibkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM.

2. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………………….....

(PUAN HAJJAH NIE SHAFIAH BINTI MOIN)

Pengetua,

Sek.Men.Keb. Dato Seri Maharaja Lela,

36800 Kampung Gajah,

Perak Darul Ridzuan.

1 comment:

pmr10 said...

tnx