Tuesday, May 12, 2009

CONTOH KARANGAN LAPORAN

KARANGAN LAPORANLaporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau

Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982.Anggota -anggota persatuan ini berjumlah

60 orang.Mereka terdiri daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam.Persatuan ini dibentuk untuk

meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sa ins dan Matematik.Selain itu ,melalui

persatuan ini,pelajar dapat bertukar -tukar pendapat tentang pelajaran masing-masing.

Persatuan ini telah menjalakan beberapa kegiatan sepanjang tahun 1995.Kegiatan -kegiatan tersebut

berbentuk akademik dan bukan akademik.Kegiatan pertama yang kami jalankan ialahPeraduan Menulis

Esei Tentang Sains.Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan.

Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Mawar.

Kami juga menganjurkan ceramah tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh

pensyarah dari Universiti Malaysia.Selain itu ,kami turut mengadakan gotong -royong membersihkan kawasan

sekolah.Kami memeperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan

menamakan pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.

Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat.

Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh

pihak Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.

Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan -kegiatan yang kami jalankan .Kami juga

berterima kasih kepada guru penasihat,Cikgu Rosmini Jaafar yang banyak memberikan bimbingan kepada

kami.

Disediakan oleh, 25 Januari 1996

Azmi

_______________

(AZMI SULAIMAN)

Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains

Sekolah Kebangsaan Darau,Jerteh,Terengganu.

0 Pandangan Membina!!!:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers