Sunday, May 10, 2009

MUKA DEPAN KERJA KURSUS GEOGRAFI

GEOGRAFI 23/2

KERJA KURSUS

Nama Calon : Azmil Mahfuz Bin Abdul Rahim

Tingkatan : 3 CEMERLANG 3

Nombor K/P : 940519-14-6963

Angka Giliran :

Nama Dan Alamat : SMK. Dato’ Seri Maharaja Lela Kg. Gajah , Perak.

Sekolah

Tajuk Kerja Kursus :Kajian Tentang Bentuk Muka Bumi di Kg.Makmur, Kg. Gajah, Perak Darul Ridzuan dan perbandingannya dengan Pulau Jawa, Indonesia.

Guru Penilai : En. Abd Halim Bin Abd Karim

Bil

Aspek

Markah Penuh

Markah Diperoleh

1

Tajuk kajian

12

Senarai kandungan

13

Penghargaan

24

Pendahuluan

25

Objektif kajian

26

Kawasan kajian

87

Kaedah kajian

28

Dapatan kajian

259

Rumusan

210

Lampiran

211

Rujukan

212

Penilaian umum

1

Aspek 1 -7

Aspek 9 - 12

25

Aspek 8

25

Jumlah Markah

50

Tahap Pencapaian

.......................

( Tandatangan Guru )

2 comments:

Anonymous said...

go fuck because no about contoh folio geografi

HaFez Hisham said...

Yeah,, right...