Sunday, May 10, 2009

1.0 PENGHARGAAN

1.0 Penghargaan

Setelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkkan Kerja Kursus Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia jayanya. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Mohammad Zalkornain Bin Haji Jaafar selaku Tuan Pengetua SMK. Layang-Layang Kiri, Parit, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang menarik ini.
Tidak lupa juga kepada Encik Mohd Suhaimi Bin Mohd Zain sebagai guru geografi yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai pemetaan yang bertugas di Majlis Daerah Perak Tengah kerana telah banyak membantu saya terutamanya dalam membekalkkan maklumat dan peta yang berkait dengan kawasan kajian saya.
Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung di sekitar kawasan Kg. Selat, Layang-Layang Kiri, Parit, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakkan kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Dan akhir sekali saya tujukan ucapan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang dan rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkan kajian ini.
Sekian, Wassalam.

0 Pandangan Membina!!!:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers