Monday, September 7, 2009

Dapatan Kajian - Petempatan dan Perbandingannya Di Tokyo

8.1 : Jenis dan Pola Petempatan


* Jenis dan Pola Petempatan

Bercham adalah sebuah petempatan bandar yang terdapat di Malaysia dan padat dengan penduduk. Ini kerana Bercham mempunyai pelbagai kemudahan seperti rumah, pusat membeli-belah dan aliran pengangkutan yang baik. Manakala pola petempatan yang terdapat di Bercham ialah berpusat, berkelompok dan terancang. Pola petempatan terancang dapat dibuktikan melalaui Rancangan Briggs iaitu petempatan semula. Jadual dan carta pai di bawah mewakili pola petempatan yang terdapat di Bercham.

Bandaraya Tokyo juga merupakan petempatan bandar seperti Bercham. Walaubagaimanapun, Bercham tidak sepesat bandaraya Tokyo. Tokyo dikatakan lebih padat berbanding Bercham kerana Tokyo merupakan ibu negara bagi Jepun dan merupakan daerah metropolitan terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduknya sebanyak 33,750,000 di bandaraya tersebut dan sekitarnya.

Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya berbangga kerana mempunyai petempatan pelbagai jenis dan rakyat yang berbilang kaum. Ini akan menjadikan kita lebih cinta akan tanah air yang aman dan makmur.


8.2 : Faktor Yang Mempengaruhi Petempatan


• Sejarah
Bercham merupakan sebuah bandar bijih timah dahulunya. Ini telah mempengaruhi faktor petempatan di kawasan Bercham. Penduduk di kawasan Bercham ini terdiri penduduk yang berbilang kaum. Tetapi kebanyakan penduduknya adalah orang Cina. Orang Melayu dan orang India mula menduduki kawasan ini setelah terbinanya kawasan perumahan. Jadual dan graf di bawah ini mewakili peratusan penduduk di kawasan Bercham.

Penduduk di Kawasan Bercham Melayu Cina India Lain-Lain
Peratusan 71% 17% 10% 2%


Bandar Tokyo di Jepun pula merupakan bandar Feudalisme. Bandar Tokyo merupakan sebuah perindustrian tercanggih di dunia. Ianya masih lagi mengamalkan kuasa tentera. Pada tahun 2002, dicatatkan bahawa 12% penduduk di Tokyo adalah kanak-kanak, 71.4% pula merupakan golongan yang bekerja dan selebihnya adalah penduduk senior.


• Bentuk Muka Bumi

80% daripada kawasan Bercham adalah tanah pamah. Manakala 20% lagi merupakan kawasan tanah tinggi. Bercham merupakan kawasan yang rata dan dikelilingi oleh bukit batu kapur. Di Tokyo pula, hanya terdapat sebahagian kecil sahaja yang merupakan tanah pamah. Manakala, sebahagian besarnya pula adalah tanah tinggi.

• Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang terdapat di Bercham adalah perniagaan. Hampir 99% rumah kedai dan perniagaan dikuasai oleh orang Cina. Selain itu, terdapat juga pekilangan yang dijalankan. Tetapi perkilangan yang dijalankan adalah pekilangan kecil sahaja. Di Bercham juga, dahulunya dijalankan perlombongan bijih timah. Perlancongan juga merupakan kegiatan ekonomi di Bercham. Tampat yang boleh dilawati di sini adalah seperti gua batu kapur. Bercham juga merupakan sebuah pusat perkhidmatan. Antara perkhidmatan yang terdapat di sini adalah seperti perbankan dan perhubungan. Tokyo pula merupakan metropolitan ekonomi terbesar di dunia. Tokyo merupakan satu pusat kewangan, pusat operasi kepada pelbagai syarikat perbankan dan insuran, dan menjadi pusat perhubungan, industri cetakan dan industri penyiaran. Tokyo juga merupakan sebuah pusat perlancongan kerana di sana juga terdapat pulau-pulau.

• Darjah Ketersampaian

Di Bercham, terdapat pelbagai kemudahan pengangkutan. Sebahagian besar penduduk memiliki kenderaan sendiri untuk memudahkan mereka bergerak. Di sini juga terdapat pengangkutan awam yang baik. Pengangkutan awam seperti bas dan teksi telah memudahkan penduduk untuk ulang-alik ke tampat kerja serta keluar ke bandaraya Ipoh. Manakala di Tokyo pula, penduduk penduduknya terlalau padat. Jadi, kemudahan awam seperti keretapi telah dibina. Ini telah memudahkan penduduk Tokyo untuk bergerak ke mana-mana.

• Sosial/Budaya

Di Bercham, penduduknya terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum. Oleh itu, wujudnya tempat beribadat yang banyak. Masjid didirikan bagi penduduk muslim manakala kuil didirikan penduduknya yang beragama hindu. Terdapat banyak tokong sebagai tempat beribadat orang Cina yang beragama budha kerana pada dahulunya, Bercham merupakan petempatan orang cina. Di Tokyo, terdapat banyak muzium yang didirikan. Muzium ini memaparkan kepelbagaian lukisan traditional Jepun. Ia juga memaparkan budaya yang dahulunya wujud di Jepun.
Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga kerana mempunyai bentuk muka bumi yang cantik dan kegiatan ekonominya yang tidak kurang seperti negara lain. Selain itu, kita juga mempunyai jalan raya yang baik dan berturap.

8.3 : Fungsi Petempatan


Terdapat banyak fungsi petempatan yang dibuat terhadap pembangunan kawasan bandar Bercham serta penduduk di bandar Bercham.Antara salah satu fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Bercham adalah sistem pendidikan.Banyak sekolah di Bercham telah dinaiktaraf pendidikannya.

Contohnya ialah pembukaan sekolah baru di kawasan Bercham seperti Sek. Ren. Perpaduan Jaya,Bercham yang akan dibuka pada tahun 2010.Sekolah tersebut mempunyai banyak kemudahan yang lengkap dan kawasannya yang lebih luas berbanding sekolah lain yang ada di Bercham.Secara tidak langsung terdapat juga peningkatan taraf hidup yang berlaku di sini.Ini termasuklah taraf kesihatan dan pendidikan penduduk di Bercham yang semakin baik dan selesa.Kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk kemudahan dan keselesaan penduduk seperti bekalan elektrik,jalan bertar dan juga sekolah yang dinyatakan di atas.
Fungsi petempatan di negara perbandingannya iaitu Tokyo,Jepun pula adalah sebagai kawasan perindustrian. Ini kerana di Tokyo terdapat begitu banyak kilang. Disamping itu, Tokyo juga mempunyai pelbagai fungsi sampingannya dan antaranya ialah menanam padi di kawasan tanah tinggi. Ini adalah disebabkan mereka tidak mempunyai kawasan yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan menanam padi di kawasan tanah pamah.
Kita mestilah mempunyai sikap cinta akan negara dan tempat tinggal kita.Ini kerana kita bertuah dapat tinggal di sebuah negara yang aman dan makmur.Kita juga seharusnya berusaha mengekalkan keamanan tempat tinggal kita dan negara yang tercinta dan kita juga perlulah menjaga segala kemudahan yang telah disediakan.


8.4 : Masalah Petempatan


Bersdasarkan kajian yang telah saya buat melalui kaedah kajian soal selidik,beberapa masalah telah dinyatakan oleh 20 responden,antaranya ialah kesesakan lalu lintas dan jugapencemaran alam sekitar.Pencemaran alam terjadi akibat sikap tidak bertanggungjawab segelintir penduduk kawasan Bercham.

Selain itu,Bercham juga tidak terkecuali daripada pencemaran udara kerana ia terletak berhampiran dengan bandar yang semakin pesat membangun dengan arus pemodenan yang terdiri daripada pelbagai kemudahan.Pencemaran udara juga terjadi disebabkan oleh pelepasan asap daripada kenderaan bermotor ke udara.Pencemaran tanih pula berlaku disebabkan oleh sampah-sarap yang dibuang di merata-rata tempat.Kesan daripada pembuangan sampah yang tidak teratur menyebabkan sampah mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan mencacatkan permandangan sekeliling. Kejadian hujan asid juga berlaku di Bercham berikutan pelepasan gas bercun daripada kenderaan-kenderaan bermotor dan kilang-kilang.

Oleh disebabkan petempatan yang padat di kawasan kajian,pertambahan bilangan kenderaan juga turut menyumbang kepada kesan negatif.Kesesakan lalu lintas sering berlaku di Jalan Sunway.Ini disebabkan oleh kerana jalan tersebut menghala ke Bandaraya Ipoh.Jalan tersebut juga berdekatan dengan kawasan perumahan dan laluan utama menuju ke sekolah.
Bandar Tokyo di negara Jepun juga tidak lari dari mengalami masalah seperti yang berlaku di Bercham.Bandar Tokyo juga mengalami masalah pencemaran udara.Ini berikutan dengan pembangunan pusat-pusat industri baru dan penggunaan kenderaan-kenderaan bermotor yang melepaskan gas nitrogen dioksida dan sulfur yang boleh menghasilkan hujan asid.
Keesakan lalulintas yang sama berlaku ni bandar Tokyo kerana penduduknya amat padat.Bandar Tokyo juga mengalami masalah kekurangan pelabuhan berikutan barang dagangannya yang amat padat kerana punca ekonominya juga bergantung kepada kegiatan pelabuhannya.

Kita seharusnya peka kapada masalah dan isu yang dihadapi di persekitaran kita.Kita juga mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang sewenang-wenangnya.Bagi mengelakkan berlakunya keadaan-keadaan di atas,sebagai penduduk Bercham,kita hendaklah saling bantu-membantu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk menjaga alam sekitar kita agar tidak tercemar dan sebagainya.Kita seharusnya bersyukur dengan segala kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan berusaha untuk menjaga dan mengekalkannya.


8.5 : Langkah Mengurangkan Masalah Petempatan


Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah petempatan yang berlaku di Bercham dan Bandar Tokyo di negara Jepun ialah melebarkan jalan raya,menguatkuasakan undang-undang,mengitar semula,menyediakan tapak pelupusan dan membuka kawasan baru.Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas,kerajaan daripada kedua-dua buah kawasan ini telah mengambil inisiatif untuk melebarkan jalan raya.

Contohnya,di Bercham pelebaran jalan raya telah dilakukan di sekitar kawasan bandar Sunway untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menambah baik darjah ketersampaian.Selain itu,untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas,kerajaan juga telah meggalakkan pengeluaran kenderaan awam dan penduduk juga memberi kerjasama dengan menaiki kenderaan awam untuk mengatasi masalah ini.

Selain daripada mengurangkan kesesakan lalulintas, langkah ini juga telah mengurangkan pencemaran udara.Usaha menanam pokok-pokok juga dapat mengurangkan pencemaran.Pokok-pokok ini telah di tanam di sepanjang jalan raya.Selain daripada mengurangkan pencemaran,ia juga boleh mencantikkan kawasan.Tambahan pula,kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka yang berlaku.

Penyediaan tong sampah kitar semula juga telah dipertingkatkan oleh Majlis Pembandaran.Pembukaan tapak pelupusan sampah juga telah dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Pembukaan pusat pelabuhan baru di Tokyo telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan negara Jepun untuk mengatasi masalah kekurangan pelabuhan dan pertambahan barang dagangan. Di Nagoya, penggunaan petroleum tanpa plumbum juga telah lama dijalankan di samping langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaanya untuk menanam lebih banyak pokok-pokok .Penggunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti MRT yang beroperasi di bawah tanah dapat mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi.
Saya amat bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini dari semasa ke semasa.Namun begitu,para penduduk juga perlu bekerjasama dengan kerajaan supaya program-program dan langkah yang dilancarkan berhasil disamping saling bantu-membantu serta melahirkan rasa bertanggungjawab untuk menjaga kawasan masing-masing.

0 Pandangan Membina!!!:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!