Thursday, May 14, 2009

Lampiran 6 Soalan Temu Bual

Lampiran 6

Soalan Temu Bual

  1. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ?
  2. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?
  3. Apakah jenis pekerjaan yang saudara ceburi dalam sektor yang disebut tadi?
  4. Pada pendapat saudara, apakah bentuk muka bumi di tempat saudara ini ?
  5. Pada pendapat saudara, apakah potensi bentuk muka bumi di kawasan ini?
  6. Boleh saudara jelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap aktivit penduduk di kawasan ini?
  7. Apakah kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar?
  8. Sila berikan cadangan bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar?
  9. Apakah harapan saudara melalui kajian ini?

0 Pandangan Membina!!!:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Powered by Blogger.

Tambah Pendapatan

Rakan Media


Awesome Reader List!!!

Google+ Followers